Işıklı Gölü


  Işıklı Gölü ya da Çivril Gölü, Denizli ili Çivril ovası üzerinde yer alan bir tatlı su gölüdür. Büyük Menderes ırmağı Işıklı Gölü'nden çıkar. Göl yazın karasal tarımda sulama amacıyla kullanılması nedeniyle derinliğinde 3 metreye varan yıllık varyasyon göstermektedir.Göl, aynı zamanda bir düzenleyici (regulateur)’dir. Işıklı gölünün geleğeni de gideğeni de vardır. Aslında doğal bir göl olmasına karşın su seviyesinin yükseldiği dönemlerde etrafında yer alan yerleşim yerlerinin ve tarım alanlarının su baskınlarından korunması için DSİ tarafından etrafına bent yapılması suretiyle bir baraj gölüne dönüşmüştür. Gölün güneybatısında yapılmış bir düzenekle, sular Büyük Menderes’e aktarılır ve ekeneklerin sulanmasında kullanılır. Son yıllarda makro fitlerin aşırı çoğalmasıyla bir otlanma problemi yaşanmaktadır. Günümüzde göl sulama, balıkçılık ve balık çiftlikleri amaçları ile değerlendirilmektedir. Göl, kerevit vebasının 1984 sonbaharında Türkiye'de görüldüğü ilk yerdir.

Fiziksel Özellikleri
Göl Türü
Işıklı Gölü Bir tatlı su gölüdür. 
Yüz Ölçümü ve Derinliği
Işıklı Gölü’nün maksimum yüzey alanı yaklaşık 64 km² olup, maksimum derinliği ise 8.7 m’ye ulaşmaktadır.  

Beslendiği Akarsular 
Göl; Kufi Deresi, Işıklı Pınarları, Büyük Menderes, Akçay Deresi ve yer altı suları ile beslenmektedir. 

Doğal Yaşam
  Göl su kuşları için önemli bir yaşam, yumurtlama, kuluçka ve göç ortamı oluşturmaktadır. Bölgede kuluçkaya yatan arasında Küçük balaban, Alacabalıkçıl, küçük-büyük akbalıkçıl, Erguvan balıkçıl, çeltikçi, boz kaz, angıt, pasbaş dalağan, deniz kartalı, saz delicesi, kızıl şahin, uzunbacak, Gülen sumru, Kır incir kuşu önemli örneklerdir. Kışın gölde gözlenen su kuşları arasında Küçük karabatak, büyük akbalıkçıl, sakarca, boz kaz, çamurcun, kıl ördek, kepçel, batak çulluğu örnek verilebilir. Ayrıca deniz kartalı, sakallı akbaba, Gökçe delice, büyük orman kartalı, Şah kartal, bıyıklı doğan, ulu doğan bölgede kışlayan yırtıcı kuşlardır. Gölün taşıdığı potansiyel nedeniyle Önemli Kuş Alanı(en) (ÖKA) ilan edilmesi önerilmiştir

yükleniyor..