İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Erol SELÇUK
Ümmü ALTUNTAŞOĞLU
Mehtap ARSLAN
Mehmet ERGUT
Vahit ŞATAFLI
İlker ERGİN
İsmail KILINÇKAYA
Emre Selim AĞCA
Ali İhsan UMUTLU
Mehmet Ali YAVUZ
Sıtkı ÇELİMLİ