İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Erol SELÇUK İmar Şehircilik Müdür Vekili
Arif CANMAYA İmar ve Şehircilik Mrd. Yrd.
Ümmü ALTUNTAŞOĞLU Harita Mühendisi
Mehtap Arslan BOZÇİCEK
Mehmet ERGUT
Vahit ŞATAFLI
İlker ERGİN
İsmail KILINÇKAYA
Emre Selim AĞCA