İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ümmü ALTUNTAŞOĞLU
Mehtap Arslan BOZÇİCEK
Mehmet ERGUT
Arif CANMAYA
Erol SELÇUK
Vahit ŞATAFLI
İlker ERGİN
İsmail KILINÇKAYA
Emre Selim AĞCA