İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Erol SELÇUK
Arif CANMAYA
Ümmü ALTUNTAŞOĞLU
Mehtap Arslan BOZÇİCEK
Mehmet ERGUT
Vahit ŞATAFLI
İlker ERGİN
İsmail KILINÇKAYA
Emre Selim AĞCA
Ali İhsan UMUTLU
Mehmet Ali YAVUZ