ÇİVRİL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ÇİVRİL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Denizli İli, Çivril İlçesi, Irgıllı Mahallesinde bulunan ve tapunun 185 Ada 2 Parselde   bulunan yapının yıkılacak derecede tehlikeli yapı olduğu tespit edilmiştir. Durumun tehlike arz etmesinden dolayı 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39. maddesine göre Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapı Raporu düzenlenmiştir. Yazımız ilgilisi Tapu Maliki vefat ettiğinden ve yapı boş olduğundan bazı varislerine de ulaşılamadığından dolayı tebligat yapılamamaktadır.

Bu nedenle tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde söz konusu mahsurların yıkılarak giderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 3194 sayılı imar kanununun 39. maddesine göre mahsurlar Belediyemizce giderilerek masraflar %20 fazlasıyla tarafınızdan tahsil edilecek ve aynı yasanın 42. maddesine göre para cezası uygulanacaktır. Mahsurlar giderilinceye kadar oluşacak her türlü can ve mal kayıplarından tarafınız sorumlu olacaktır.

       İlgililere tebliğen duyurulur.

 


18.08.2020 05:42
Tüm Haberler
yükleniyor..